Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook hiervoor op raadpleging te komen.

  • Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem/haar daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.
  • Uw arts schrijft steeds medicatie voor, voor een tijdspanne tot de volgende consultatie, waarop hij/zij controle nodig acht. Tussentijds afhalen van voorschriften zou dus niet nodig mogen zijn! Het stoort het vlot verloop van de raadpleging.
  • Medicatievoorschriften worden niet aan derden meegegeven.