Dringende afspraak

Heeft u een dringende afspraak nodig? Dan kan u ons best bellen! Telefoneer als het kan liefst zelf, dan kan u indien nodig met de dokter overleggen.

Wachtdienst

  • ‘ s Avonds vanaf 19u en tijdens weekend en feestdagen kan u de dokter van wacht bereiken via het nummer 1733.
    Deze brengt uw eigen arts eerstdaags op de hoogte van zijn bevindingen.
    De wachtpost voor onze regio is: https://www.huisartsenkringaalst.be/wachtpost/
  • De apotheker van wacht vind je via www.mijnapotheek.be of via het nummer 0903 99 000.
  • De tandarts van wacht kan je bereiken via het nummer 0903 39 969.

Spoed / 112

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!