Om alle huidige patiënten binnen een redelijke tijd te kunnen helpen, hebben ook wij sinds oktober 2023 een patiëntenstop.

Er is geen wachtlijst om op in te schrijven. In sommige gevallen en rekening houdend met de drukte van die dag, kan er een uitzondering gemaakt worden voor gezinsleden die op hetzelfde adres wonen als reeds geregistreerde patiënten.