WAAROM EEN GLOBAAL MEDISCH DOSSIER?

  • Uw medische gegevens worden op één plaats verzameld en bijgehouden
  • U en uw huisarts krijgen hierdoor een volledig beeld van uw gezondheidstoestand
  • Nutteloze onderzoeken en dubbele behandelingen worden vermeden
  • Uitwisseling van gegevens en doorverwijzing naar andere zorgverleners gebeuren vlotter (bijvoorbeeld bij hospitalisatie)

Bovendien krijgt u een vermindering van 30 % op uw eigen bijdrage (remgeld) voor een raadpleging bij de huisarts

Vanaf 1 mei 2017 zal het Gmd elektronisch aangevraagd worden door uw arts.

U hoeft zelf niets te doen.

Het is voorzien dat deze procedure elk jaar herhaald wordt.

Indien u meer info hieromtrent wenst, kan u dit bespreken met uw arts tijdens de consultatie .

 

Enkel voor 75-plussers en chronisch zieken gelden de

GMD-VOORWAARDEN ook bij een huisbezoek

 

Voorwaarden om erkend te worden als chronisch zieke

  • Aanspraak maken op een forfaitaire tegemoetkoming voor thuisverpleging (forfait B of C) gedurende 3 maanden.
  • Aanspraak maken op een kinebehandeling of fysiotherapiebehandeling (E pathologie) gedurende 6 maanden.
  • Genieten van de bijzondere bijslag voor gehandicapte kinderen.
  • Voldoen aan de afhankelijkheidsvoorwaarden voor de toekenning van een integratietegemoetkoming voor gehandicapten (cat. III of IV).
  • Voldoen aan de afhankelijkheidsvoorwaarden voor de toekenning van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (cat.  III, IV of V).
  • Genieten van een forfaitaire tegemoetkoming voor andermans hulp voor gerechtigden die een uitkering met gezinslast genieten.
  • Genieten van een verhoogde invaliditeits- of primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering wegens hulp aan derden.
  • Langdurige (minstens 120 dagen) of veelvuldige (minstens 6) opnames in ziekenhuis in betrokken en voorafgaand kalenderjaar.