Wie zijn wij?

DR ANNELIES DE VUYST DR ADELHEID DEVISSCHER DR ERIK SMETS
VANAF 1 SEPTEMBER 2019

DR ZACHERY OSTIJN

Secretariaat

CHRISTA SORGELOOS KAREN VAN DE MERGEL

Psychologe

NATHALIE MOONS

Onze praktijk is officieel erkend door de Federale Overheidsdienst van Volksgezondheid en aangesteld door de universiteiten als opleidingspraktijk.

Dr De Vuyst Annelies en Dr Devisscher Adelheid, volgen hiertoe bijkomende opleidingen en bijscholingen om deze taak kwaliteitsvol uit te voeren .

Een huisarts-in-opleiding (HAIO) bezit een diploma van arts. Om erkend ‘huis’arts te worden moet hij of zij zich nog gedurende twee jaar specialiseren in de huisartsgeneeskunde.
Een haio zal eigen spreekuren en wachtdiensten hebben en wordt ingeschakeld in al de aspecten van de huisartsengeneeskunde. Hij of zij overlegt dagelijks met de praktijkopleider.
Een haio werkt aan dezelfde honoraria en aan dezelfde terugbetalingstarieven als uw huisarts.

Vanaf 1 sept 2019 verwelkomen wij dr Zachery Ostijn.

Hij vervangt dr Nele Van Dievoort